Funkcje i zadania biblioteki
( Brak przynależności do menu )

[ opublikował: Marzena Frączak, ważne od: 2008-07-09 11:17:01, archiwalna ]

Do zadań Biblioteki należy: - gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania - wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych - prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej - popularyzacja książek i czytelnictwa - sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej - współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców - doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej - inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury. Więcej informacji o działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany znajdą Państwo na naszych stronach internetowych www.bibliotekabielany.waw.pl.

Wyślij na drukarkę  |  Liczba wyświetleń: 1712
Wyślij podstronę na e-mail: Pokaż rejestr zmian >>
Biblioteka Publicza im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa 01-874, ul.Z. Romaszewskiego 19
telefon: 22 663 83 14, fax: 22 669 60 12
e-mail: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl, strona www: www.bibliotekabielany.waw.pl

Ostatnia modyfikacja zawartości strony BIP: 2021-03-03 14:06:07