INFORMACJA ADMINISTRATORA
( Brak przynależności do menu )

[ opublikował: Paweł Głuszcz, ważne od: 2019-08-19 10:05:56, archiwalna ]

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19, 01-874 Warszawa 41, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece jest Pan Michał Tuz iod@bibliotekabielany.waw.pl

informację wytworzył:Paweł Głuszcz
za treść odpowiada:Dyrektor Witold Kon
data wytworzenia:25.05.2018r.

Wyślij na drukarkę  |  Liczba wyświetleń: 67
Wyślij podstronę na e-mail: Pokaż rejestr zmian >>
Biblioteka Publicza im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa 01-874, ul.Z. Romaszewskiego 19
telefon: 22 663 83 14, fax: 22 669 60 12
e-mail: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl, strona www: www.bibliotekabielany.waw.pl

Ostatnia modyfikacja zawartości strony BIP: 2021-03-03 14:06:07